Bewust kiezen

Anbi en Zending

Met ingang van 1 januari 2008 zijn wij aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden beogen vooral de transparantie van een instelling. We leggen u graag uit waar uw gift naar toe gaat. We voldoen dan ook graag aan de ANBI-voorwaarden. Hieronder vindt u een aantal zaken terug waar u als giftgever in ge´┐Żnteresseerd zou kunnen zijn en die ANBI van ons vereist. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via http://www.anbi.nl/ of www.belastingdienst.nl Algemeen Statutaire naam: STICHTING EVANGELISCH CENTRUM MOSTERDZAAD INTERNATIONAAL (ook bekend als Stichting Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Int. ) RSIN / fiscaal nummer: 805322723 Contactgegevens Postadres: Postbus 12136, 1100 AC Amsterdam E-mailadres: info@777mzdinter.com Doelstelling Stichting EC Mosterdzaad Int. stelt zich ten doel het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus. Lees meer over onze doelstelling. Link naar gedeelte vd site hierover Actueel beleidsplan Link naar samenvatting beleidsplan: Samenvatting beleidsplan Verslaglegging: Link naar het jaarverslag: Bestuurssamenstelling Dhr. A. Bakaman (voorzitter) Dhr. D. Paesch (secretaris) Dhr. G.R. Tower (penningmeester) Beloningsbeleid bestuur Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor zijn werkzaamheden voor de stichting. De leden van het bestuur vervullen hun taken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. Beloningsbeleid medewerkers De stichting heeft geen gesalarieerde medewerkers in dienst. Alle medewerkers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Downloads Jaarverslag 2015 Samenvatting beleidsplan 2016-2017

Wij van de Volle Evangelie Gemeente Mosterdzaad Internationaal willen precies dat doen. Wij willen gehoorzaam zijn aan dit bevel van de Here Jezus en de wijde wereld in trekken om het Evangelie te verkondigen, de mensen te dopen die tot geloof komen en hen maken tot discipelen van Jezus en hen leren onderhouden al wat Hij bevolen heeft. De naam van onze Gemeente zegt het eigenlijk al: Mosterdzaad Internationaal. God houdt heel veel van de mens. De mens is de kroon op Zijn schepping en het is niet Zijn wens dat een van ons verloren gaat. Er zijn een heleboel volkeren op deze aarde die het Evangelie van Jezus Christus nog steeds niet hebben gehoord, ook zijn er een heleboel volken die gebonden zijn in het occultisme. De Here Jezus wilt dat wij uittrekken en verkondigen dat Hij gekomen is om de werken des duivels te verbreken (1 Joh. 3:8) en om de mensen kennis bij te brengen van Gods Woord.

Lees meer...