Mijn fantasiewereld ging nog meer leven waardoor ik me meer en meer terugtrok in mijn eigen wereld. Dit was de manier van de satan om me zo “wereldvreemd” mogelijk te maken zodat hij me nog meer kon omringen met de "dood". Op een dag ging ik naar de winkel en had weer één van mijn eenzame buien. Ik wilde zo snel mogelijk thuis zijn zodat ik me weer kon opsluiten in mijn kamer met mijn bouquetreeks, toen iemand mij op straat aansprak en mij vroeg of ik Jezus al kende. Ik bleef staan om te luisteren, want ik wist dat ik Hem nog niet kende. Er werd me toen verteld hoe ik Jezus kon leren kennen en wat ik er voor moest doen. Vanaf die dag heb ik Jezus leren kennen als mijn Redder en Verlosser. Ik leerde over het evangelie en over hoe God dacht over de dood. Ik leerde dat ik met Jezus niet meer bang hoefde te zijn voor de dood, omdat Hij, door aan het kruis te gaan, de dood alle macht had ontnomen. En dat Hij had gezegevierd over de dood en het dodenrijk. Met Jezus zal ik niet dood blijven, maar zal ik opstaan om met Hem mede te zegevieren.

 

DVD's bestellen - Kerkdiensten / Seminars / Doopdiensten