School van bevrijding

Marc. 16:17-18 “ Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen; in Mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.

Marc. 16:17-18 vertelt ons het belang van de bevrijdingsbediening. Als we het tekstgedeelte lezen dan zien we dat het eerste teken dat de gelovige zal volgen het uitdrijven van boze geesten is. In Jezus Christus naam zullen gelovigen boze geesten uitdrijven.

Het feit dat Jezus dit als eerste teken noemt, geeft aan dat het belangrijk is dat men bevrijd moet zijn voordat de andere tekenen tot uiting kunnen komen in het leven van de gelovigen. Als gelovigen moeten we door niets worden belemmerd in onze wandel met de Heer.

Vaak komen we gelovigen tegen die na jaren in de Here toch nog in gebondenheid leven. Of werkers in de bevrijdingsbediening die soms een situatie tegen komen waarvan ze niet weten hoe daar mee om te gaan. Vaak weten we niet waar bepaalde demonische overheersing en of gebondenheden door komen. Waarom er zo vaak kan worden gebeden voor een bepaald persoon, maar er géén doorbraak schijnt te komen.

Kolossenzen zegt dat Jezus de overheden en machten openlijk heeft tentoongesteld en zo over hen heeft gezegevierd. Waarom heeft Jezus dit gedaan? Opdat wij zouden weten wie onze vijand is en zo met hem zouden kunnen afrekenen. Zodat we daadwerkelijk boze geesten zouden kunnen uitdrijven. Maar hoe zullen we ze uitdrijven als we niet weten met welke macht we te maken hebben? Jezus heeft hen openlijk tentoongesteld opdat wij gericht ten strijde zouden kunnen trekken.

 

DVD's bestellen - Kerkdiensten / Seminars / Doopdiensten

Bevrijdings Conferentie